Skip to content Skip to footer

Politica de confidențialitate

Această notificare a fost elaborată pentru a vă informa cu privire la modul în care datele dvs. personale sunt procesate și cu privire la drepturile pe care le aveți în legătură cu acest proces, conform Regulamentului General de Protecție a Datelor din 2016/679 (“GDPR”) și a legislației naționale aplicabile în acest domeniu.

1. Informații generale: Noi societatea MINA reprezentăm operatorul responsabil conform GDPR pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Vă punem la dispoziție datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din compania noastră, e-mail: team@onenightgallery.com

2. Prelucrarea de date: Orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, fie cu ajutorul mijloacelor automate, fie fără, cuprinde acțiuni precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor respective.

3. Perioada de stocare: Este important să înțelegeți că muzeul nostru va prelucra datele dvs. cu caracter personal doar în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare. În acest sens, durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale și cu reglementările interne ale instituției noastre.

4. Dreptul la ștergerea de date: Este important să știți că, în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Aceste drepturi reprezintă aspecte cheie ale protecției datelor sub GDPR și asigură faptul că puteți controla modul în care datele dvs. personale sunt utilizate și stocate.

5. Dreptul de a vă opune marketingului direct: Aveți tot dreptul de a vă opune marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Când doriți, vă puteți dezabona de la marketingul direct modificând setările contului dvs. sau urmand instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing.

6. Utilizarea datelor de contact: În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:
– nume și prenume;
– adresa de email;
– număr de telefon;
– orice alte informații /detalii pe care le furnizați prin utilizarea canalelor de comunicare /contact.

7. Protejarea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal: Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor în ceea ce privește securitatea datelor din serverele noastre. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

8. Date fără caracter personal: Informațiile pe care ni le împărtășiți, care nu conțin date personale și se referă la preferințele, interesele principale și pasiunile dumneavoastră, sunt utilizate pentru a personaliza și oferi servicii adaptate gusturilor dumneavoastră. În plus, este posibil să colectăm automat informații care nu pot fi asociate niciodată unei persoane. Aceste informații pot include tipul de browser pe care îl folosiți, platforma computerului dumneavoastră și numele domeniului prin care accesați site-ul nostru.